Een stukje geschiedenis

Machtilt Roelants (+ 1396), naar wie deze zaal werd genoemd, was begijn in het Leuvense Groot Begijnhof en stamde uit een voorname Leuvense familie. Haar familie schonk onder meer een glasraam aan de Sint-Jan-de-Doperkerk, maar dit is helaas verdwenen. Machtilt ligt in de kerk begraven. 

Sint-Augustinus

Sint-Augustinus, of Aurelius Augustinus, ook wel Augustinus van Hippo genoemd, leefde van 354 tot 430. Hij was bisschop van Hippo, theoloog en filosoof. De precieze herkomst van de marmeren beeltenis van deze kerkvader, een vroege invloedrijke theoloog en schrijver in de christelijke kerk, is niet bekend. Het zeventiende-eeuwse beeld, waarvan een hand en de mijter ontbreken, is uitgevoerd in barokke stijl en maakte misschien ooit deel uit van de aankleding van de Begijnhofkerk.

Cleyn bier voor de dorst

De meeste huizen in het Groot Begijnhof hadden ooit een gevelsteen of een beeldje in een nis waarvan de voorstelling refereerde aan de naam of de bestemming van het huis. Eén van de mooiste bewaarde exemplaren is een terracotta reliëf met de voordracht van Maria in de tempel, afkomstig van het Convent van Onze-Lieve-Vrouw van Presentatie (huis nr 27). Het Convent werd gebouwd na 1638 toen Anna van Asseldonck uit ’s Hertogenbosch een erfenis naliet voor beurzen en voor een huis, waarin acht meisjes werden ondergebracht onder supervisie van een meesteresse. De meisjes leerden er lezen, schrijven, naaien, speldwerk maken en andere vrouwelijke arbeid en kregen er ook slapinghe, vier ende light, potagie ende cleyn bier voor de dorst. Dit gevelreliëf van omstreeks 1640 toont een voorstelling van Sint-Anna en haar dochter Maria in de tempel, gevat in een cartouche met blad- en bloemranken. Het is een aantrekkelijke baroksculptuur uit de glorietijd van het Groot Begijnhof.

Gezicht op het Groot Begijnhof

In de zaal Roelands bevindt zich eveneens een schilderij van Ernest Faut (1879 – 1961), dat een zicht op het Groot Begijnhof voorstelt.

Zaalopstelling

Theater Klas U Blok
15 12 12 12
Met dansvloer Zonder dansvloer
12

Lengte / Breedte
5,9 x 4,6m

Galerij

Vergelijk met de andere zalen

Zaal Meetings Lunch/Diner Lengte / Breedte
Theater Klas U Blok Met dansvloer Zonder dansvloer
Anna De Paepe 30 12 12 12 8,1 x 6,2m
B. Lipsius 25 18 14 14 20 6,9 x 5,2m
Beernaert 20 12 9,7 x 5,2m
Begga 10 10 4,5 x 6,0m
Bibliotheek 14 7,5 x 4,4m
Bisschopskamer 40 32 23 28 40 8,0 x 8,0m
De Duve 16 16 7,8 x 5,2m
E. Van Ophem 10 10 4,4 x 6,0m
Florquin 20 10 10 10 8,2 x 6,1m
G. Lemaître 70 40 28 36 55 14,2 x 5,1m
H. Geesttafel 50 36 26 32 50 12 x 5,5m
Heymans 30 16 10,5 x 5,2m
Infirmerie 260 120 80 72 160 200 27,8 m x 8,9m
Lemaire 130 60 45 40 70 100 16,8 x 8,0m
M. Roelands 15 12 12 12 12 5,9 x 4,6m
St. Anna 20 16 15 16 7,0 x 4,0m
St. Barbara 60 40 30 30 14,0 x 5,5m
St. Catharina m
St. Gommarius 18 8.2 x 6.2m
Swerius 24 24 24 24 6,0 x 14,0m
Van Hamaele 50 40 25 20 9,7 x 8,0m
Willem Van Croy 160 16,0 x 15,0m

"Professionals twijfelen nooit! Faculty Club is de plek bij uitstek voor de organisatie van seminaries, vergaderingen, persconferenties of meerdaagse congressen. "