Deze zaal ligt op de gelijkvloerse verdieping van het Infirmeriegebouw en is rolstoeltoegankelijk.

Een stukje geschiedenis

De Infirmerie en de Tafel van de Heilige Geest werden, net als de rest van het Groot Begijnhof, door de Fransen geconfisqueerd en onder het beheer van ‘Les Hospices Civils de Louvain’ geplaatst, dat in 1925 werd omgevormd tot de Commissie van Openbare Onderstand, het huidige O.C.M.W.

De vervallen begijnhofsite werd in 1962 van de ondergang gered door de ondertekening van de eigendomsoverdracht aan de KU Leuven (met uitzondering van de Sint-Jan-de-Doperkerk, die pas na de restauratie werd overgedragen). Onder leiding van Professor Raymond M. Lemaire werd in 1963 gestart met de restauratie, die beëindigd werd in 1990 met de afwerking van de straat achter de kerk door ingenieur-architect Paul van Aerschot.

Raymond Martin Lemaire (1921-1997) studeerde rechten, geschiedenis, kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de KU Leuven. Hoewel hij noch architect, noch bouwkundig ingenieur was, zou hij op het gebied van architectuur, restauratie en stedenbouw naam maken, en dit vooral dankzij de restauratie van het Groot Begijnhof. Hiervoor ontving hij in 1970 de gouden medaille van de Académie d’Architecture de France.

Naast professor was hij ook gevolmachtigde van de minister na de Tweede Wereldoorlog en lid van de commissie die het door de bezetter gestolen kunstpatrimonium moest opsporen en terugbrengen. Hij richtte in 1965, samen met een Italiaanse collega, de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen op. Hij was gezant van de UNESCO en werd in 1990 in de adelstand verheven. Zijn advies werd gevraagd bij talloze restauraties in binnen- en buitenland.

Zaalopstelling

Theater Klas U Blok
130 60 45 40
Met dansvloer Zonder dansvloer
70 110

Lengte / Breedte
16,8 x 8,0m

Galerij

Vergelijk met de andere zalen

Zaal Meetings Lunch/Diner Lengte / Breedte
Theater Klas U Blok Met dansvloer Zonder dansvloer
Anna De Paepe 35 22 16 14 8,1 x 6,2m
B. Lipsius 25 18 14 16 20 6,9 x 5,2m
Beernaert 12 9,7 x 5,2m
Begga 10 4,5 x 6,0m
Bibliotheek 14 7,5 x 4,4m
Bisschopskamer 40 32 21 28 45 8,0 x 8,0m
De Duve 16 16 7,8 x 5,2m
E. Van Ophem 10 4,4 x 6,0m
Florquin 20 15 15 15 8,2 x 6,1m
G. Lemaître 70 36 28 36 60 14,2 x 5,1m
H. Geesttafel 50 36 26 32 50 12 x 5,5m
Heymans 16 10,5 x 5,2m
Infirmerie 250 100 160 200 27,8 m x 8,9m
Lemaire 130 60 45 40 70 110 16,8 x 8,0m
M. Roelands 15 12 12 12 14 5,9 x 4,6m
St. Anna 20 16 15 16 7,0 x 4,0m
St. Barbara 60 42 32 30 14,0 x 5,5m
St. Catharina m
St. Gommarius 18 8.2 x 6.2m
Swerius 24 24 24 24 6,0 x 14,0m
Van Hamaele 50 40 25 20 9,7 x 8,0m
Willem Van Croy 160 16,0 x 15,0m

"Professionals twijfelen nooit! Faculty Club is de plek bij uitstek voor de organisatie van seminaries, vergaderingen, persconferenties of meerdaagse congressen. "