Deze zaal ligt op de gelijkvloerse verdieping van het Infirmeriegebouw en is toegankelijk via enkele treden.

Een stukje geschiedenis

Deze zaal werd genoemd naar Barbara Lipsius (+ 1706). Zij was gedurende vijf jaar hofmeesteres en gedurende 18 jaar Heilige Geestmeesteres. Samen met haar zusters Catharina en Johanna woonde ze in het huis dat hun ouders in 1661 lieten bouwen: Sint-Joris, Rechtestraat 18. Hun vader Joris, of Georgius, bekleedde een administratieve functie aan de universiteit. De drie zussen liggen begraven in de Sint-Jan-de-Doperkerk. 

Vermaning

Op dit kleine paneeltje is een knielend begijntje met gevouwen handen afgebeeld, tegenover haar Christus die de woorden spreekt: ‘Begynken ik segget u in trouwen gaat ghy hier uyt het sal u berouwen’. Een volks geschilderd vermaningtafereeltje uit 1648, dat vroeger boven de buitendeur hing in een huisje van een begijntje in het Groot Begijnhof.

De Heilige Begga

De begijnen hadden een grote affiniteit met een aantal vrouwelijke heiligen. Vanaf de vijftiende eeuw ging daarbij steeds meer aandacht uit naar Sint-Begga, vanuit de overtuiging dat zij aan de oorsprong van de begijnenbeweging stond. Ze zou in de loop van de zeventiende eeuw als patrones van de begijnen worden erkend en gevierd. Ook in het Groot begijnhof te Leuven zijn daarvan sporen te vinden. Deze geschilderde voorstelling van de heilige Begga, gekroond, in begijnenkledij, en met in de linkerhand haar attribuut, een kerkmodel, is daar een voorbeeld van.

Zaalopstelling

Theater Klas U Blok
25 18 14 14
Met dansvloer Zonder dansvloer
20

Lengte / Breedte
6,9 x 5,2m

Galerij

Vergelijk met de andere zalen

Zaal Meetings Lunch/Diner Lengte / Breedte
Theater Klas U Blok Met dansvloer Zonder dansvloer
Anna De Paepe 30 12 12 12 8,1 x 6,2m
B. Lipsius 25 18 14 14 20 6,9 x 5,2m
Beernaert 20 12 9,7 x 5,2m
Begga 10 10 4,5 x 6,0m
Bibliotheek 14 7,5 x 4,4m
Bisschopskamer 40 32 23 28 40 8,0 x 8,0m
De Duve 16 16 7,8 x 5,2m
E. Van Ophem 10 10 4,4 x 6,0m
Florquin 20 10 10 10 8,2 x 6,1m
G. Lemaître 70 40 28 36 55 14,2 x 5,1m
H. Geesttafel 50 36 26 32 50 12 x 5,5m
Heymans 30 16 10,5 x 5,2m
Infirmerie 260 120 80 72 160 200 27,8 m x 8,9m
Lemaire 130 60 45 40 70 100 16,8 x 8,0m
M. Roelands 15 12 12 12 12 5,9 x 4,6m
St. Anna 20 16 15 16 7,0 x 4,0m
St. Barbara 60 40 30 30 14,0 x 5,5m
St. Catharina m
St. Gommarius 18 8.2 x 6.2m
Swerius 24 24 24 24 6,0 x 14,0m
Van Hamaele 50 40 25 20 9,7 x 8,0m
Willem Van Croy 160 16,0 x 15,0m

"Professionals twijfelen nooit! Faculty Club is de plek bij uitstek voor de organisatie van seminaries, vergaderingen, persconferenties of meerdaagse congressen. "