Deze zaal ligt op de gelijkvloerse verdieping van het Infirmeriegebouw.

Een stukje geschiedenis

In de meeste abdijen had men een Bisschopskamer waar hoge gasten, en niet alleen bisschoppen, in verbleven als ze op bezoek of op doortocht waren. In begijnhoven was dit echter niet de gewoonte. Men kan zich dus de vraag stellen of in deze zaal wel degelijk ooit bisschoppen of andere hoge gasten hebben verbleven. Was het misschien een ‘betere’ gastenkamer ?

In deze imponerende en statige ruimte getuigt de resterende zandstenen schouwmantel met laatgotische inslag van de vroegere inrichting. De 18de eeuwse ‘modernisering’ heeft haar stempel gedrukt op de stucversiering van de erboven aansluitende boezem en op bepleistering en versiering van de oorspronkelijke balklagen.

Portret van Emmanuel Théodose de la Tour d’Auvergne (1643-1715)

Een portret van een Franse prelaat en diplomaat uit de prinselijke familie Tour d’Auvergne, groot aalmoezenier van Frankrijk onder Lodewijk XIV, ook bekend als de kardinaal de Bouillon. De beeltenis is gevat in een geschilderde lijst en aangevuld met attributen die verwijzen naar de vele functies en de kennis van de kardinaal: een mijter, een kruis, een staf, een kelk, munten en boeken. Het portret is afkomstig uit de universiteitsbibliotheek.

Gelukwensen

Na een jaar noviciaat als proefdochter legden de Leuvense begijnen hun gelofte af. De Leuvense zuster Joanna Maria Cremers deed haar professie in het Groot Begijnhof op 17 november 1744. Haar familie bood haar een gelegenheidsdruk aan met gelukwensen met een typografie in de vorm van een ster.

Zaalopstelling

Theater Klas U Blok
40 32 23 28
Met dansvloer Zonder dansvloer
40

Lengte / Breedte
8,0 x 8,0m

Galerij

Vergelijk met de andere zalen

Zaal Meetings Lunch/Diner Lengte / Breedte
Theater Klas U Blok Met dansvloer Zonder dansvloer
Anna De Paepe 30 12 12 12 8,1 x 6,2m
B. Lipsius 25 18 14 14 20 6,9 x 5,2m
Beernaert 20 12 9,7 x 5,2m
Begga 10 10 4,5 x 6,0m
Bibliotheek 14 7,5 x 4,4m
Bisschopskamer 40 32 23 28 40 8,0 x 8,0m
De Duve 16 16 7,8 x 5,2m
E. Van Ophem 10 10 4,4 x 6,0m
Florquin 20 10 10 10 8,2 x 6,1m
G. Lemaître 70 40 28 36 55 14,2 x 5,1m
H. Geesttafel 50 36 26 32 50 12 x 5,5m
Heymans 30 16 10,5 x 5,2m
Infirmerie 260 120 80 72 160 200 27,8 m x 8,9m
Lemaire 130 60 45 40 70 100 16,8 x 8,0m
M. Roelands 15 12 12 12 12 5,9 x 4,6m
St. Anna 20 16 15 16 7,0 x 4,0m
St. Barbara 60 40 30 30 14,0 x 5,5m
St. Catharina m
St. Gommarius 18 8.2 x 6.2m
Swerius 24 24 24 24 6,0 x 14,0m
Van Hamaele 50 40 25 20 9,7 x 8,0m
Willem Van Croy 160 16,0 x 15,0m

"Professionals twijfelen nooit! Faculty Club is de plek bij uitstek voor de organisatie van seminaries, vergaderingen, persconferenties of meerdaagse congressen. "